-->
SMA Pasundan 5 Bandung

Bagaimana implementasi projek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan

smapasundan5bdg.sch.id - Bagaimana implementasi projek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan?

Projek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. 

Pada satuan PAUD, pelaksanaan projek profil pelajar Pancasila terintegrasi dengan kegiatan bermain-belajar harian dan dilakukan sekurang- kurangnya pada perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal.

0 Response to "Bagaimana implementasi projek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan"

Posting Komentar